Անդորրագրի ցուցադրում

Մենք ձեզ տեղեկացնում ենք ավտոմատների վրա տեղադրման համար ցուցասարքեր ձեռք բերելու և կատարյալ գնման չեկի մասին տեղեկություններով QR կոդը ցուցադրելու հնարավորության մասին: