Գաղտնիության քաղաքականություն

Համաձայնություն անձնական տվյալների մշակմանը

Անձնական տվյալներ. ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է անձին, որը նույնականացվել կամ որոշվել է նման տեղեկատվության հիման վրա:
Այս համաձայնությունը տրվել է իմ կողմից հետևյալ անձնական տվյալների մշակման համար.
Անուն, հեռախոս, էլ. ip-հասցե:

Օպերատորին տրվել է համաձայնություն՝ կատարելու իմ անձնական տվյալների հետ կապված հետևյալ գործողությունները՝ օգտագործելով ավտոմատացման գործիքները և/կամ առանց այդպիսի գործիքների. երրորդ կողմերը ստորև նշված նպատակների համար, ինչպես նաև կիրառելի օրենսդրությամբ նախատեսված ցանկացած այլ գործողությունների իրականացման՝ ինչպես ոչ ավտոմատացված, այնպես էլ ավտոմատացված մեթոդներով:
Այս համաձայնությունը տրվում է Օպերատորին և երրորդ կողմին (երրորդ կողմին) իմ անձնական տվյալների մշակումը հետևյալ նպատակներով՝

  • Օգտատիրոջը Կայքի ծառայությունների տրամադրում;
  • Կայքի ծառայությունների վերաբերյալ ծանուցումների ուղարկում;
  • Օգտատիրոջ հարցումների պատասխանների պատրաստում և ուղարկում;
  • li>

Անձնական տվյալների հետ կապված գործողությունների ցանկը, որոնց օգտատերը հայտնում է իր համաձայնությունը. ցանկացած այլ գործողություն, որը նախատեսված է Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությամբ ինչպես ոչ ավտոմատացված, այնպես էլ ավտոմատացված մեթոդներով:

Ընկերությունը պարտավորվում է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները` պաշտպանելու Օգտատիրոջ անձնական տվյալները չարտոնված մուտքից կամ բացահայտումից:

Այս համաձայնությունը ուժի մեջ է մինչև այն չեղարկվի՝ ուղարկելով համապատասխան ծանուցում info@vend-lab.am էլ. Եթե ​​ես հրաժարվում եմ անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ իմ համաձայնությունից, Օպերատորն իրավունք ունի շարունակել անձնական տվյալների մշակումն առանց իմ համաձայնության: